Základní údaje

Asociace soukromého zemědělství ČR

Address:
Samcova 1
110 00, Praha 1
Czech Republic
ID.NO.: 68402538
Phone: +420-266710413
Location:PAV C / 035

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories