Základní údaje

A.ZeT - Asociace zemědělské a lesnické techniky

Address:
Veveří 102
616 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.:  
Phone: +420-541235256
+420-602762522

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

- Information on the production and sale of agricultural and forestry machinery.
- Educational events.
- Participations at foreign trade fairs.

Exhibitor's product categories