Katalog bude zpřístupněn dne 19. 3. 2020 i-Katalog předchozího ročníku

Techagro

Techagro

31. 3. - 4. 4. 2020

Profil

Za dobu více než dvacetiletého úspěšného trvání nesou veletrhy TECHAGRO, SILVA REGINA, BIOMASA známku prestižní akce s vysokým odborným kreditem, která představuje jednu z předních událostí svého druhu v Evropě. TECHAGRO patří mezi tři největší zemědělské veletrhy v Evropě. V roce 2020 bude tento veletrh zaměřen na rostlinnou výrobu, počítá se se specializovanými halami. Každý ročník veletrhu TECHAGRO je prezentací trendů v zemědělství - digitálních technologií, precizního zemědělství, chytrého zemědělství nebo využití navigačních systémů. V roce 2020 budou brněnské zemědělské a lesnické veletrhy rozšířeny o téma sportovního rybaření, které bude umístěno v pavilonu C.

Obory zastoupené na veletrhu

 • 01 Traktory
  • 01.01 Kolové traktory
  • 01.02 Pásové traktory
  • 01.03 Speciální traktory
  • 01.99 Traktory jiné
 • 02 Malá zemědělská mechanizace
  • 02.01 Dvojosé malotraktory
  • 02.02 Jednoosé malotraktory
  • 02.03 Nářadí k malotraktorům
  • 02.04 Ruční a nesené nářadí s motorickým pohonem
  • 02.05 Sekačky na vysokou trávu
  • 02.99 Malá zemědělská mechanizace jiná
 • 03 Stroje na obdělávání a zpracování půdy
  • 03.01 Pluhy
  • 03.02 Kultivátory
  • 03.03 Kombinované stroje na zpracování a úpravu půdy
  • 03.04 Hrudořezy
  • 03.05 Stroje na sběr kamenů
  • 03.06 Stroje na meziřádkové zpracování půdy
  • 03.99 Stroje na obdělávání a zpracování půdy jiné
 • 04 Secí stroje
  • 04.01 Secí stroje univerzální
  • 04.02 Secí stroje pro přesné setí
  • 04.03 Kombinované secí stroje
  • 04.99 Secí stroje ostatní
 • 05 Sázecí stroje
  • 05.01 Sazeče brambor
  • 05.02 Sazeče zeleniny
  • 05.99 Sázecí stroje jiné
 • 06 Stroje na hnojení
  • 06.01 Rozmetadla hnoje a kompostů
  • 06.02 Rozmetadla průmyslových hnojiv
  • 06.03 Stroje na močůvkování (fekální vozy)
  • 06.99 Stroje na hnojení jiné
 • 07 Stroje a zařízení na ochranu rostlin
  • 07.01 Postřikovače, rosiče a zmlžovače
  • 07.02 Poprašovače
  • 07.03 Kombinované stroje na ochranu rostlin
  • 07.99 Stroje a zařízení na ochranu rostlin jiné
 • 08 Závlahové systémy
  • 08.01 Stacionární závlahové systémy
  • 08.02 Mobilní závlahové systémy
  • 08.03 Prvky závlahových systémů
  • 08.99 Závlahové systémy jiné
 • 09 Stroje pro sklizeň pícnin
  • 09.01 Žací stroje
  • 09.02 Žací mačkače
  • 09.03 Obraceče, shrnovače a pohrabovače
  • 09.04 Sběrací vozy
  • 09.05 Sběrací lisy
  • 09.06 Sklízecí řezačky
  • 09.07 Žací stroje a zařízení na úpravu parků
  • 09.99 Stroje pro sklizeň pícnin jiné
 • 10 Stroje a zařízení pro sklizeň obilovin, olejnin a luskovin
  • 10.01 Sklízecí mlátičky
  • 10.02 Adaptéry sklízecích mlátiček
  • 10.03 Sklízeče kukuřice
  • 10.99 Stroje a zařízení pro sklizeň obilovin, olejnin a luskovin jiné
 • 11 Stroje pro sklizeň okopanin
  • 11.01 Rozbíječe natě
  • 11.02 Vyorávače brambor
  • 11.03 Sklízeče brambor
  • 11.04 Stroje pro sklizeň chrástu
  • 11.05 Stroje pro sklizeň bulev
  • 11.06 Kombinované sklízeče cukrovky
  • 11.99 Stroje pro sklizeň okopanin jiné
 • 12 Stroje a zařízení pro pěstování a sklizeň speciálních plodin
  • 12.01 Stroje a zařízení pro pěstování a sklizeň lnu a konopí
  • 12.02 Stroje a zařízení pro pěstování a sklizeň chmele
  • 12.03 Stroje a zařízení pro pěstování a sklizeň tabáku
  • 12.04 Stroje a zařízení pro pěstování a sklizeň léčivých rostlin
  • 12.05 Stroje a zařízení pro pěstování rostlin ve sklenících
  • 12.99 Stroje a zařízení pro pěstování a sklizeň speciálních plodin
 • 13 Stroje a zařízení pro ovocnářství a zelinářství
  • 13.01 Česače plošinové
  • 13.02 Setřasače a sklízeče ovoce
  • 13.03 Stroje a zařízení na stříhání, tvarování, drcení a odkliz větví
  • 13.04 Stroje a zařízení pro pěstování a sklizeň zeleniny
  • 13.99 Stroje a zařízení pro ovocnářství a zelinářství jiné
 • 14 Stroje a zařízení pro pěstování a sklizeň vinné révy
  • 14.01 Stroje a materiál pro vinařské školky
  • 14.02 Stroje a zařízení k výsadbě a pěstování vinic
  • 14.03 Stroje na obdělávání půdy ve vinicích
  • 14.04 Stroje pro sklizeň hroznů
  • 14.05 Zařízení na manipulaci a přepravu hroznů
  • 14.06 Mechanizace, pomůcky a drobný materiál pro práci ve vinohradech
  • 14.99 Stroje a zařízení pro pěstování a sklizeň vinné révy jiné
 • 15 Stroje dopravní a manipulační
  • 15.01 Nakladače
  • 15.02 Kontejnery
  • 15.03 Přívěsy a návěsy
  • 15.04 Účelové zemědělské nástavby k automobilům
  • 15.05 Dopravníky
  • 15.06 Zásobníky, cisterny a nádrže
  • 15.07 Stroje pro paletizaci
  • 15.99 Stroje dopravní a manipulační jiné
 • 16 Stroje a zařízení pro posklizňovou úpravu, zpracování, konzervaci a skladování úrody
  • 16.01 Stroje na třídění, rozdružování a čištění zemědělských plodi
  • 16.02 Stroje a zařízení pro posklizňové zpracování plodin
  • 16.03 Stroje a zařízení pro úpravu osiv a sadby
  • 16.04 Zařízení na moření osiv
  • 16.05 Stroje a zařízení pro sušení a dosoušení
  • 16.06 Technologická zařízení pro zpracování olejnatých semen a olejů
  • 16.07 Stroje a zařízení pro dávkování, míchání a granulování krmiv
  • 16.08 Zařízení a příslušenství pro přípravu a zpracování siláže
  • 16.09 Sila a jejich zařízení
  • 16.10 Zemědělské stavby
  • 16.11 Zařízení pro tvorbu řízené atmosféry
  • 16.99 Stroje a zařízení pro posklizňovou úpravu, konzervaci a skladování jiné
 • 17 Komunální technika
  • 17.01 Stroje a zařízení pro údržbu veřejné zeleně
  • 17.02 Mulčovače
  • 17.03 Zametací technika
  • 17.04 Kropicí vozy
  • 17.05 Sněhové pluhy, sněhové frézy
  • 17.06 Sypače, sypací nástavby
  • 17.99 Komunální technika jiná
 • 18 Stroje a zařízení na zpracování odpadů (neenergetické) v zemědělství
  • 18.01 Stroje a zařízení pro kafilérie
  • 18.02 Pece pro likvidaci biologického odpadu
  • 18.03 Čističky odpadních vod
  • 18.04 Čističky odpadních vod kontaminovaných ropnými látkami
  • 18.05 Čističky odpadních vod z živočišné výroby
  • 18.06 Stroje a zařízení pro odkliz a zpracování chlévské mrvy a tekutých výkalů
  • 18.07 Stroje a zařízení pro kompostárny
  • 18.08 Frézy na pařezy v zemědělství
  • 18.99 Stroje a zařízení na zpracování odpadů (neenergetické) v zemědělství jiné
 • 19 Prvky a agregáty zemědělských strojů a traktorů
  • 19.01 Hydraulické prvky
  • 19.02 Pneumatické prvky
  • 19.03 Mazací systémy
  • 19.04 Elektronika
  • 19.05 Spojky
  • 19.06 Převodovky
  • 19.07 Kloubové hřídele
  • 19.08 Nápravy
  • 19.09 Kola, pneumatiky
  • 19.10 Spojovací a závěsné systémy
  • 19.11 Motory
  • 19.12 Ložiska pro zemědělskou techniku
  • 19.13 Stroje a zařízení pro provozní péči o stroje v zemědělství
  • 19.14 Sedačky
  • 19.15 Pružiny
  • 19.16 Prvky hnacích a žacích agregátů
  • 19.99 Prvky a agregáty zemědělských strojů a traktorů jiné
 • 20 Měřicí, diagnostická, laboratorní a automatizační technika
  • 20.01 Váhy a vážicí systémy
  • 20.02 Měřicí přístroje
  • 20.03 Diagnostické přístroje
  • 20.04 Laboratorní technika pro zemědělství
  • 20.05 Řídicí systémy
  • 20.06 Přístroje a zařízení pro precizní zemědělství
  • 20.99 Měřicí, diagnostická, laboratorní a automatizační technika jiná
 • 21 Osivo, sadba, agrochemie
  • 21.01 Osivo
  • 21.02 Sadba
  • 21.03 Hnojiva
  • 21.04 Pesticidy
  • 21.05 Pomocné půdní látky
  • 21.06 Pomocné rostlinné přípravky
  • 21.99 Agrochemické prostředky jiné
 • 22 Provozní prostředky a materiály
  • 22.01 Maziva a paliva
  • 22.02 Textilie, tkaniny, síťoviny, úplety
  • 22.03 Fólie
  • 22.04 Pytle, vaky
  • 22.05 Obalový materiál
  • 22.06 Motouzy, popruhy
  • 22.07 Dráty, pletivo
  • 22.08 Ochranné prostředky a oděvy
  • 22.99 Provozní prostředky a materiály jiné
 • 23 Služby a vzdělávání pro zemědělství
  • 23.01 Informatika, poradenství
  • 23.02 Odborná literatura
  • 23.03 Financování, leasing
  • 23.04 Pojištění
  • 23.05 Hardware
  • 23.06 Software
  • 23.07 Zkušebnictví a testování zemědělských strojů
  • 23.08 Servis a opravy zemědělských strojů
  • 23.09 Prodej a servis použitých zemědělských strojů
  • 23.10 Svazy, asociace, státní správa v zemědělství
  • 23.11 Školství a vzdělávání v oboru zemědělství
  • 23.99 Služby a vzdělávání pro zemědělství jiné
 • 24 Šlechtitelská mechanizace
  • 24.01 Parcelní stroje
  • 24.02 Laboratorní technika pro šlechtitele
  • 24.99 Šlechtitelská mechanizace jiná
 • 25 Včelařství
  • 25.01 Zařízení a potřeby pro včelaře
  • 25.02 Včelařské produkty
  • 25.99 Ostatní
 • 26 Různé
  • 26.01 Modely zemědělských strojů
  • 26.02 Hračky
  • 26.99 Ostatní

Základní údaje

Název:
Techagro

Datum konání:
31. 3. - 4. 4. 2020

Místo konání:
Brno - výstaviště

Pořadatel:
Veletrhy Brno, a.s.

Webové stránky:
https://www.bvv.cz/techagro/techagro-2020/