Základní údaje

Naszpupil Sp Z. o.o.

Address:
Tyska 20c
43-176, Gostyń
Poland
ID.NO.: 366160768
Phone: +48-517901148
Location:VP G / 081

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories