Základní údaje

Grau Spezialtiernahrung GmbH

Address:
Industriestrasse 27
46419, Isselburg
Germany
ID.NO.: 124162316
Phone: +49-287490360
Location:PAV G1 / 053

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 01.01 Feed and mineral supplements for dogs