Základní údaje

Coolzada

Address:
Úvozek 30
679 21, Černá Hora
Czech Republic
ID.NO.: 75725711
Phone: +420-724304209
Location:PAV G1 / 010

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 01 Gear for dog keepers