Základní údaje

Chris Christensen EU

Address:
Gebbelsweg, 21
6035 EA, Ospel
Netherlands
ID.NO.:  
Phone: +31-653778617
Location:PAV G1 / 013

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 01.04 Cosmetic preparations for dogs