Základní údaje

Almitrans, s.r.o.

Address:
Železničná 13
080 06, Prešov
Slovakia
ID.NO.: 46089152
Phone: +421-915978835
Location:PAV G1 / 011

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories