Základní údaje

Realsan Group SE

Address:
Ruprechtická 732/8
460 01, Liberec
Czech Republic
ID.NO.: 28701062
Phone:
+420-724233427
Location:PAV P / 053A

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04 Building materials and products