Základní údaje

Krytiny-Střechy.cz

Address:
Rooseveltova 51/119
779 00, Olomouc - Nové Sady
Czech Republic
ID.NO.: 74269054
Phone: +420-583034003
Location:PAV P / 049

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.02 Roofing materials