Základní údaje

Dřevo - house s.r.o.

Address:
Železniční 368/5
602 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 04529821
Phone: +420-702126860
Location:PAV P / 074

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02 Structure realization

Product categorie: 20 WOODEN BUILDINGS