Základní údaje

ABC American Bohemian Corporation, s.r.o.

Address:
Ledárenská 57
620 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.:  
Phone: +420-545234444
Location:PAV P / 050

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.02.15.03 Roof ventilation systems

Product categorie: 04.05.07 Light conductors, dim conductors