Základní údaje

Venus Eco-Wears India Pvt Ltd

Address:
1/314 Mangalam Road, Andipalayam Post
641687, Tirupur
India
ID.NO.:  
Phone: +91-4212261815
WWW:  
Location:PAV P / 316

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.02 Nightwear

Product categorie: 09.05 Homewear