Základní údaje

Velvyslanectví Polské republiky v ČR, Oddělení propagace obchodu a investic

Address:
Loretánské nám. 109/3
118 00, Praha 1 - Hradčany
Czech Republic
ID.NO.:  
Phone: +420-271732342
Location:PAV P / 294

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories