CZ

Slovenská obchodná a priemyselná komora - Trenčianska regionálna komora

Adresa:
Jilemnického 2
911 01 Trenčín
Slovensko
IČO:
30842654
Telefon:
+421-326523834
+421-326525275
Umístění:
PAV P / D004
PAV P / D003
Veletrh:
Styl II
Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.

Značky vystavovatele

SOPK

18.03 Odborné asociace, svazy, instituce, agentury