Základní údaje

Hint Fashion

Address:
6KM Daska Road Dakwala Stop
51310, Sialkot
Pakistan
ID.NO.:  
Phone: +92-523250336
Location:PAV P / P017

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 03.02 Leather garments