Základní údaje

Embassy of India

Address:
Milady Horákové 60/93
170 00, Praha 7 Holešovice
Czech Republic
ID.NO.:  
Phone: +420-257533490
Location:PAV P / 275

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 01.13 Womenswear - full-range collections