Základní údaje

Atena comp. s.r.o.

Address:
Lidická 700/19
602 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.:  
Phone: +420-543254567
Location:PAV P / E003

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 11.06 Glasses