Základní údaje

ZB.DESIGN, s.r.o.

Address:
Inovecká 8
911 01, Trenčín
Slovakia
ID.NO.: 47702214
Phone: +421-903659546
Location:PAV P / P39A

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.01 Fashion designer Collections