Länder und Regionen
Flächen
Messen
PAV P / C007

Agency FLARE

  • Produktkategorie:18.03 Trade associations, groups, agencies, consultants
Vertreten durch die Firma
FLARE AGENCJA
PAV P / C004

ATOK

  • Produktkategorie:18.03 Trade associations, groups, agencies, consultants
Vertreten durch die Firma
ATOK - Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu
PAV P / C003

CLUTEX

www.clutex.cz
  • Produktkategorie:18.03 Trade associations, groups, agencies, consultants
Vertreten durch die Firma
CLUTEX - klastr technické textilie, z.s.
PAV P / C003

QZ - zaručená kvalita

  • Produktkategorie:18.04 Testing
Vertreten durch die Firma
SOTEX GINETEX CZ, z. s.
PAV P / D02B

SOPK

  • Produktkategorie:18.03 Trade associations, groups, agencies, consultants
Vertreten durch die Firma
Slovenská obchodná a priemyselná komora - Trenčianska regionálna komora
PAV P / C003

SOTEX GINETEX CZ

  • Produktkategorie:18.04 Testing
Vertreten durch die Firma
SOTEX GINETEX CZ, z. s.