Státy a regiony
Plochy
Veletrhy
PAV P / C007

Agency FLARE

  • Obor:18.03 Odborné asociace, svazy, instituce, agentury
Zastoupená firmou
FLARE AGENCJA
PAV P / C004

ATOK

  • Obor:18.03 Odborné asociace, svazy, instituce, agentury
Zastoupená firmou
ATOK - Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu
PAV P / C003

CLUTEX

www.clutex.cz
  • Obor:18.03 Odborné asociace, svazy, instituce, agentury
Zastoupená firmou
CLUTEX - klastr technické textilie, z.s.
PAV P / C003

QZ - zaručená kvalita

  • Obor:18.04 Zkušebnictví
Zastoupená firmou
SOTEX GINETEX CZ, z. s.
PAV P / D02B

SOPK

  • Obor:18.03 Odborné asociace, svazy, instituce, agentury
Zastoupená firmou
Slovenská obchodná a priemyselná komora - Trenčianska regionálna komora
PAV P / C003

SOTEX GINETEX CZ

  • Obor:18.04 Zkušebnictví
Zastoupená firmou
SOTEX GINETEX CZ, z. s.