Základní údaje

Gmans International

Address:
4/348 Feroz Street Murray College Road
51310, Sialkot
Pakistan
ID.NO.:  
Phone: +92-3237110008
Location:PAV P / D020

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02.02 Jackets, vests