Základní údaje

Delta Pont, s.r.o.

Address:
K Rovinám 1/551
158 00, Praha 5
Czech Republic
ID.NO.: 25127187
Phone: +420-607887757
WWW:  
Location:PAV P / P006

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 01.13 Womenswear - full-range collections

Product categorie: 02.01 Knitwear