Základní údaje

Těrchovský kámen s.r.o.

Address:
Hodolany 1233
779 00, Olomouc
Czech Republic
ID.NO.: 04921411
Phone: +420-730518005
Location:PAV P / 030

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.07 Natural stone and mason's products