Základní údaje

Garmony GB9 Sp. z o.o.

Adresse:
ul. Lubartowska 68/a 22
20-094, Lublin
Polen
ID-Nr.:  
Telefon: +48-518468766
Standort:PAV P / 008

Umístění v areálu výstavište

Klicken Sie auf einen markierten Pavillon die Stand-lage anzuzeigen.
Konkrétní stánek v pavilonu

Produktkategorien des Ausstellers

Produktkategorie: 04 Building materials and products

Produktkategorie: 04.07 Natural stone and mason's products