Základní údaje

Garmony GB9 Sp. z o.o.

Adresa:
ul. Lubartowska 68/a 22
20-094, Lublin
Polsko
IČO:  
Telefon: +48-518468766
Umístění:PAV P / 008

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu