Základní údaje

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

Adresse:
Sokolská 15
120 00, Praha 2
Tschechische Republik
ID-Nr.: 45770743
Telefon: +420-227090111
+420-227090211
Standort:PAV P / 141

Umístění v areálu výstavište

Klicken Sie auf einen markierten Pavillon die Stand-lage anzuzeigen.
Konkrétní stánek v pavilonu