Státy a regiony
Plochy
Veletrhy

Obor Veřejná správa, instituce, sdružení

Vystavovatelé v oboru Veřejná správa, instituce, sdružení:

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

PAV P / F004

Veřejnoprávní stavovská organizace zřízená autorizačním zákonem (č. 360/1992 Sb.) ...

Veletrh: Festival architektury

Statutární město Brno, Magistrát města Brna

PAV P / F008

Veletrh: Festival architektury

Obor Veřejná správa, instituce, sdružení