Základní údaje

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací

Adresa:
Univerzitní 2431
760 01, Zlín
Česká republika
IČO: 70883521
Telefon: +420-576036405
WWW: www.utb.cz
Umístění: 
Veletrh: Mobitex