Základní údaje

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, ateliér Produktový design a ateliér Design keramiky

Adresa:
Pasteurova 9
400 01, Ústí nad Labem
Česká republika
IČO: 44555601
Telefon: +420-417571931
Umístění: 
Veletrh: Mobitex