Státy a regiony
Plochy
Veletrhy

Obor STAVEBNÍ PRÁVO, TECHNICKÁ NORMALIZACE, ZKUŠEBNICTVÍ, METROLOGIE, CERTIFIKACE, JAKOST VE VÝSTAVBĚ

Vystavovatelé v oboru STAVEBNÍ PRÁVO, TECHNICKÁ NORMALIZACE, ZKUŠEBNICTVÍ, METROLOGIE, CERTIFIKACE, JAKOST VE VÝSTAVBĚ:

ABM STATYBA

PAV P / 066

Návrh a konstrukce jednoho a dvou podlažních domů ...

Veletrh: Stavební veletrhy Brno

Obor STAVEBNÍ PRÁVO, TECHNICKÁ NORMALIZACE, ZKUŠEBNICTVÍ, METROLOGIE, CERTIFIKACE, JAKOST VE VÝSTAVBĚ