Státy a regiony
Plochy
Veletrhy

Vystavovatelé v oboru Materiály a výrobky pro zakládání, dopravní cesty, venkovní plochy, venkovní kanalizaci a sdružené rozvody:

Sigma Sp. z o.o.

PAV P / 094

Veletrh: Stavební veletrhy Brno