Základní údaje

Statutární město Brno, Magistrát města Brna

Address:
Šumavská 35
601 67, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 44992785
Phone: +420-5421734368
+420-542174447
Location:PAV P / F008
Trade fair: Festival architektury

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories