Základní údaje

Státní fond životního prostředí ČR

Address:
Kaplanova 1931/1
148 00, Praha 11 - Chodov
Czech Republic
ID.NO.: 00020729
Phone: +420-731499041
+420-267994432
Location:PAV P / 086
Trade fair: Stavební veletrhy Brno

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu