Základní údaje

Spíme.cz - Postelia s.r.o.

Address:
U plynárny 1588/79
101 00, Praha 10
Czech Republic
ID.NO.: 01383019
Phone: +420-383136000
+420-734256256
Location:PAV P / 013
Trade fair: Mobitex

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 71.01 Bedroom furniture

Product categorie: 71.02 Mattresses, grids