Základní údaje

Softub CZ

Address:
K Pérovně 1622/33
102 00, Praha
Czech Republic
ID.NO.: 24853925
Phone:
Location:PAV P / 012
Trade fair: Mobitex

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories