Základní údaje

MoistureGuard, s.r.o.

Address:
Hradešínská 1768/22
101 00, Praha 10
Czech Republic
ID.NO.: 07932197
Phone: +420-60880853
Location:PAV P / V005
Trade fair: Festival architektury

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02 Structure realization

Product categorie: 17 Festival architektury