Základní údaje

Mistrovství České republiky oboru truhlář

Address:
Cejl 480/12
602 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 27695077
Phone: +420-774113529
+420-774113527
Location:PAV P / 018
Trade fair: Mobitex

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories