Základní údaje

VacuSol, spol. s r.o.

Address:
č. p. 149
592 51, Dolní Rožínka
Czech Republic
ID.NO.: 25588851
Phone: +420-602551902
Location:PAV V / 125

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 40.12.01 Solar panels