Základní údaje

wbr Rohr- und Bauelemente GmbH

Adresa:
Otto-Hahn-Str. 17
75248, Ölbronn-Dürrn
Německo
IČO:  
Telefon: +49-7237485190
+421-948313332
Umístění:PAV V / 016

Profil

wbr GmbH je technologicky progresivní dodavatel trubek pro stavebně-konstrukční a průmyslové účely a pro výrobu filtrů.
Velké množství nabízených tvarů a rozměrů, jakož i různorodé možnosti finalizace umožňují použití našich trubek při podpoře k tomu určených procesů.

Obory vystavovatele