Základní údaje

Vogel-Bauer EDELSTAHL GmbH & Co. KG

Address:
Focher Str. 181
42719, Solingen
Germany
ID.NO.:  
Phone: +49-212230270
Location:PAV V / 070

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02.01.01 EN 1.40xx

Product categorie: 02.01.03 EN 1.43xx

Product categorie: 02.01.04 EN 1.44xx

Product categorie: 02.01.05 EN 1.45xx

Product categorie: 02.06.02 EN 1.48xx

Product categorie: 04.01.02 Cold rolled flat products - sheets, strips