Základní údaje

Verlag Focus Rostfrei GmbH

Adresa:
Sonsbecker Straße 40-44
46509, Xanten
Německo
IČO:  
Telefon: +49-280198260
Umístění: 

Profil

Focus Rostfrei/Focus Nerez, jediný odborný časopis v českém jazyce, který informuje o veškerých aspektech trhu korozivzdorných, kyselinovzdorných a žáruvzdorných ocelí, je zdrojem informací českého i evropského průmyslu korozivzdorných ocelí. Nejlepší komunikace s příslušnými svazy a branžovními organizacemi (částečně i spolupráce s představenstvy) a mimořádně úzké kontakty s účastníky trhu jsou garantem informací z bezpečného zdroje.