Základní údaje

SIDERINOX S.p.A.

Address:
Strada Provinciale 183 - Fraz. Caselle
20081, Morimondo
Italy
ID.NO.: 01825510157
Phone: +39-029498151
Location:PAV V / 137

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 06.21 Product pipelines