Základní údaje

SADINOX - Export division Sadel Stainless Steel

Address:
Venecoweg 35
9810, Nazareth
Belgium
ID.NO.: 0415013213
Phone: +32-93818931
+32-93818933
Location:PAV V / 014

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Certificates

ISO 9001:2008.

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02 Stainless steels

Product categorie: 06 Stainless steel products

Product categorie: 06.21 Product pipelines