Základní údaje

Preminox s.r.o.

Address:
Ivánska cesta 3422/67
821 04, Bratislava
Slovakia
ID.NO.: 50755862
Phone: +421-259308240
Location:PAV V / 052

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.02.07 Pipes (tubular section) - seamless and welded

Product categorie: 04.02.99 Long products, other