Základní údaje

Petig Edelstahl

Address:
Schöllinger Feld 13
58300, Wetter - Volmarstein
Germany
ID.NO.: 13159260227
Phone: +49-2335847150
Location:PAV V / 092

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02 Stainless steels