Základní údaje

Norder Band AG

Address:
Drechslerstraße 2
26506, Norden
Germany
ID.NO.:  
Phone: +49-4931178200
Location:PAV V / 117

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02 Stainless steels