Základní údaje

METAL SERVICE CENTER Sp. z.o.o.

Adresse:
Leonarda da Vinci 5
44-109, Gliwice
Polen
ID-Nr.:  
Telefon: +48-327760600
Standort:PAV V / 076

Umístění v areálu výstavište

Klicken Sie auf einen markierten Pavillon die Stand-lage anzuzeigen.
Konkrétní stánek v pavilonu

Produktkategorien des Ausstellers

Produktkategorie: 02 Stainless steels