Základní údaje

METAL SERVICE CENTER Sp. z.o.o.

Address:
Leonarda da Vinci 5
44-109, Gliwice
Poland
ID.NO.:  
Phone: +48-327760600
Location:PAV V / 076

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02 Stainless steels