Základní údaje

Linsinger Maschinenbau GmbH

Address:
Dr. Linsinger Str. 24
4662, Steyrermühl
Austria
ID.NO.:  
Phone: +43-761388400
Location:PAV V / 127

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu